http://vestfold-telemark-buskerud.sotin.no/Skins/Menu/link.html

Oskar (18) oppnår drømmen om å jobbe for onkelen: – Det er ingenting jeg heller kunne tenkt meg

Lastebilsertifikatet er i boks hos Oskar Gryte Bergsholm fra Stokke, bare et halvt år etter han fikk førerkort for vanlig bil.

12.05.2021

 

FØLG DRØMMEN, IKKE STRØMMEN

Vet du ikke hva du vil bli? Ta utdannelse som yrkessjåfør! Lærebedriftene står nærmest i kø, og veien til fast jobb har kanskje aldri vært mer åpen.

03.02.2021

 

Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Det er enighet i opplæringskontorene og bransjeorganisasjonene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket om å gi nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget.

02.02.2021

 

SOTIN har stand på den digitale utdanningsmessa Ta Utdanning

Delta gratis på vår digitale utdanningsmesse

25.01.2021

 

Ingen angrer på å ta fagbrev som yrkessjåfør

Even Gislerud (19) er ambassadør for yrkessjåførfaget, og har funnet lykken bak rattet på en tippbil hos Isachsen Anlegg. Han oppfordrer alle som lurer på hva sjåføryrket innebærer om å gå rett til kilden.

07.12.2020

 

Til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter

Informasjon til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter under koronautbruddet våren 2020.

20.03.2020

 

Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse

Denne forskriften gir midlertidig unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften. Gjelder også personer som ikke har eller får gjennomført sikkerhetskurs på bane

18.03.2020

 

Kritisk personell i transportsektoren

I den rådende situasjonen er det svært viktig å kunne opprettholde både gods- og persontransport. Kollektivtransporttilbudet må opprettholdes slik at folk med kritiske samfunnsfunksjoner kan komme seg til og fra jobb og samtidig holde avstand til hverandre.

18.03.2020

 

Lærlinger og korona-pandemien

Det er tillatt å heve lærekontrakten eller permittere en lærling. NHO og LO er allikevel enige om at så lenge man har en produksjon i bedriften som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, bør lærlingen skjermes. Hovedregelen bør være at "lærlingen skal forlate bedriften sammen med siste fagarbeider».

16.03.2020

 

Det har vært skolemesterskap – Uttak NM Logistikk 2020

Det har vært skolemesterskap – Uttak NM Logistikk 2020. Deltakere: Hønefoss vgs. og Lier vgs. Det var lag med to utøvere på hvert lag som skulle samarbeide om å løse oppgaver innenfor en gitt tidsramme.

06.03.2020

 

Høring ny opplæringslov

Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen sendes nå på høring med høringsfrist 1. juli 2020

31.01.2020

 

Nye læreplaner utsettes til 2021

Utdanningsdirektoratet har informert oss om at arbeidet med læreplanene på Vg2 og Vg3 for yrkesfaglige utdanningsprogram er utsatt. Dette betyr at høringen publiseres medio August 2020 og at læreplanene fastsettes i februar 2021

16.01.2020

 

Firda Billag ble årets lærebedrift 2018

Firda Billag ble kåret til årets lærebedrift for 2018. Prisen ble delt ut i sammenheng med Transport og Logistikk 2019

26.09.2019

 

Sats på en ungdom!

515 ungdommer har læreplass som Yrkessjåførfaget som førstevalg. Dette er en økning på 50% på få år. Ta kontakt med et av Opplæringskontorene i SOTIN hvis bedriften vil sikre seg en lærling

05.05.2019

 

Flere søker yrkessjåførfaget

Søkertall til videregående opplæring er publisert fra Utdanningsdirektoratet. De viser en økning i søkertallet til yrkessjåførutdanningen.

25.04.2019

 

Møt fremtidens arbeidsgivere innen bil-, transport- og logistikkyrket!

Opplæringskontorer og lærebedrifter, som har transport-, logistikkog bilfag i Norge, ønsker med dette å invitere alle elever og lærere i 10. klasse og videregående skole velkommen til å besøke Transport & Logistikk 2019, konferanse og messe.

28.03.2019

 

Vil du jobbe som bussjåfør?

Det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år. Yrkessjåfører trenges over alt i landet, i by og distrikt, du vil alltid kunne få jobb i nærheten av hjemsted.

23.01.2019

 

Lærlingene fikk hyllest

Transportnæringen står overfor tidenes største rekrutteringsutfordring. Derfor har NLF lagt inn mye ressurser den siste tiden for å tilrettelegge slik at stadig flere som ønsker seg inn i yrket, får anledning til å gjøre dette.

23.01.2019

 

Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Opplæringskontorene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket er enige om å gi nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget i 2019.

29.11.2018

 

Årets lærebedrift 2017

Prisen for årets lærebedrift i SOTIN ble delt ut på lørdag. Det er ASKO NORD som er mottaker av prisen.

13.11.2018

 

Se SOTIN sin brosjyre

Er du en ansvarsfull og serviceinnstilt person? Liker du å behandle både passasjerer og gods? Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver?

13.11.2018

 

Gullmedalje til Vestfold og Hordaland!

Yrkes NM er ferdig. 18 ungdommer har konkurrert i tre dager. Gullmedaljene gikk til Hordaland og Vestfold. Vi gratulerer med seieren

25.10.2018

 

Yrkes NM 2018 - Yrkessjåførfaget

Årets mesterskap arrangeres på Hellerudsletta utenfor Oslo 23 til 25. oktober.

19.10.2018

 

Yrkes NM i Yrkessjåførfaget

Yrkes NM arrangeres 23 til 25 oktober. Yrkessjåførfaget er representert og 19 ungdommer fra hele landet skal konkurrere. Møt opp på Hellerudsletta, arrangemnetet er åpent for alle og det er gratis

18.10.2018

 

Læreplassgaranti og utdanningsstøtte

120 ungdommer i Oslo og Akershus fikk læreplassgaranti. Samferdselsministeren ga lovnad om utdanningsstøtte til førerkort for voksne

27.09.2018

 

Bygg Camp

Vi var der. Stor takk til Emilie fra Tine og Martin fra Vestfold Liftutleie! Klikk HER for å se video...

26.09.2018

 

Østlandsmesterskap i Otta

19 Yrkessjåførlærlinger fra syv fylker var samlet til Østlandsmesterskap på Otta. Lærlingene hadde et generelt høyt faglig nivå, og ble testet ut i arbeidsoppgaver som de møter på i sitt yrke. De beste fra Østlandsmesterskapet går videre til Yrkes-NM i oktober.

24.05.2018

 

Yrkes NM 2018

Yrkes NM 2018 arrangeres 23 til 25 oktober. SOTIN er arrangør på vegne av Transport og Logistikkbransjen. For første gang skal det arrangeres det Yrkes NM i Logistikkfaget.

25.01.2018

 

Kjøretillatelsen godkjennes digitalt ved kontroll

Godkjent tillatelse/lærekontrakt skal ALLTID medbringes under kjøring og fremvises ved kontroll enten på smarttelefon, nettbrett, pc eller i papirversjon.

04.12.2017

 

Motiverende veikart i Vestfold

Jeg er ikke vant til å dele tankene mine med andre, men jeg syns egentlig det føles greit å få det ned på et ark likevel, sier Oliver Müller.

31.10.2017

 

Litt fra Yrkes NM

Her kan du lese hva Transportmagasinet har skrevet etter Yrkes NM i Bergen

21.11.2016

 

Privatisteksamen

For dere som skal melde dere opp til eksamen skjer det elektronisk på www.privatistweb.no For nærmere informasjon om eksamen se: www.bfk.no (for dere som bor i Buskerud) www.vfk.no ( for dere som bor i Vestfold) og telemark.no ( for dere som bor inTelemark) se under utdanning og eksamen. Privatistweb er åpen for oppmelding til og med 15. September 2015. Evnt kontakt din videregående skole.

03.09.2015

Informasjon til elever på VG2 Transport og logistikk og lærlinger i fagene yrkessjåfør og logistikkoperatør.

Hva er et opplæringskontor?
Et opplæringskontor er eid av medlemsbedriftene. Kontoret fungerer som en koordinator mellom bedriftene, lærlingen, skoleverket og myndighetene. Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens og det offentliges interesser i læreforholdet.
 
Veien frem til fagbrev i transport og logistikk:
2+2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift)

VG1 Teknologi- og industrifag
VG2 Transport og Logistikk
Læretid -  2 års læretid enten som yrkessjåfør eller som logistikkoperatør.
 
Hva skjer i regi av Opplæringskontoret Logistikk og Transport ( OLT) 

Høst:

Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT. Her får man en kort informasjon om OLT, lærlingløpet etc. - felles i klasserommet. Hver elev fyller ut en elevpresentasjon.
 
Vinter:
Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT. Vi tar en samtale med hver enkelt elev med hovedfokus på læreplass-ønsker og veien videre. I denne samtalen bruker vi elevpresentasjonen dere fylte ut ved første møte med oss.
 
Vår:
Du har selv ansvaret for å søke læreplass innen søknadsfristen som er:
1. februar - søknadsfrist for særskilt.
1. mars - søknadsfrist - ordinær læreplass.
Her søker man fylket om læreplass. Dette får du hjelp til på skolen. 

Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT - samtalen dreier seg i hovedsak om
læreplass og møte med arbeidslivet.

NB!
Fristen for å finne en læreplass er 15. mai. Dette fordi vi ønsker at du skal kunne ta sommerferie og vite hva høsten bringer.
 
Hva skjer hvis du ikke får læreplass innen denne datoen?
De som velger yrkessjåførfaget kan risikerer å måtte vente med førerkortopplæring klasse C, CE eller D. Det kreves også førerkort i klasse B og bestått tverrfaglig eksamen VG2 Transport og Logistikk før denne førerkortopplæringen.
 
Velger du retningen logistikkoperatør er fortsatt den generelle fristen 15. mai, men her kan man se på alternative løsninger for oppstart.
 
Læreplass:
For å få læreplass er det viktig at du ikke har:

  • for stor fravær
  • stryk i yrkesfag
  • karakteren nokså god/lite god i orden og atferd

Husk det er ditt ansvar å finne en læreplass, men både skole og OLT vil være med som støttespillere.

Kontrakter:
Lærekontrakt: tegnes mellom lærling og opplæringskontor med bedriften som opplæringssted. Ansettelseskontrakt: som øvrige ansatte. Skal inkludere lønn, arbeidstid, overtid, ferie etc. Lærlinglønn: Minimum halv fagarbeiders grunnlønn.
 
Læreplan/Opplæringsbok:
Lærlingen skal i løpet av læretiden gjennomgå en læreplan fastsatt av departementet. OLT har utarbeidet en opplæringsbok som ivaretar dette. Denne får både lærling og bedrift ett eksemplar av. Gjennomgås ved oppfølgingsmøter i bedrift.

Følgende skoler har VG2 Transport og Logistikk:

Vestfold og Telemark:      
Thor Heyerdal vgs -Larvik
Horten vgs.
Notdodden vgs

Viken:     
Lier vgs.
Hønefoss vgs.
 
Lover/regler:
Arbeidsmiljøloven
Opplæringsloven
 
Annet:
For ytterligere informasjon kontakt:
Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Telefon: 33099460
post@transportfag.no

Opplæringskontoret Logistikk og Transport Viken Vestfold og Telemark SA

Adresse:
Dr. Graaruds plass 6,
3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no


Levert av  
mangadexmangadex