http://vestfold-telemark-buskerud.sotin.no/Skins/Menu/link.html

Nye læreplaner utsettes til 2021

Orientering om arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har informert oss om at  arbeidet med læreplanene på Vg2 og Vg3 for yrkesfaglige utdanningsprogram er utsatt. Dette betyr at høringen publiseres medio August 2020 og at læreplanene fastsettes i februar 2021. De sier at det arbeides nå med en alternativ overordnet framdriftsplan og individuelle fremdriftsplaner for de enkelte utdanningsprogrammene i samarbeid med de faglige rådene.

 
Utdanningsdirektoratet gjennomførte et møte med leder og nestleder av SRY og flere representanter fra LO og NHO 19. desember og et oppfølgingsmøte 10. januar. I møtene ble fremdriftsplanen for arbeidet med læreplaner for Vg2 og Vg3 og hva avgjørende innflytelse på Vg3 innebærer drøftet. Møtene har vært positive og NHO og LO har gjenopptatt arbeidet med læreplanene i de faglige rådene. Faglige råd vil involveres videre i arbeidet med planlegging av fremdrift innenfor de forskjellige utdanningsprogrammene. Utdanningsdirektoratet vil sammen med de faglige rådene vurdere behov for å involvere medlemmer av læreplangrupper for å arbeide videre med kvalitetssikring av språk og faglig innhold i læreplaner på Vg2 og Vg3 innenfor de ulike utdanningsprogrammene. I de tilfeller hvor det er behov for å involvere medlemmer fra læreplangrupper, vil disse kontaktes nærmere.
Opplæringskontoret Logistikk og Transport Viken Vestfold og Telemark SA

Adresse:
Dr. Graaruds plass 6,
3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no


Levert av  
mangadexmangadex